mardi 17 novembre 2009

Selon Eric Van Rompuy BHV sonnera la fin de la Belgique !

Ce flamingant (Eric Van Rompuy) a fait du "spilsing BHV" son cheval de bataille car il rêve d'un peuple et état flamand à tout prix même s'il faut passer en force et écraser la démocratie.
Et bien entendu, il veut que tout se passe selon les diktats flamingants et les francophones de BHV devront céder devant les exigences flamingantes.
Alors qu'on crée une Europe pour ne plus vivre de conflits comme au 20ième siècle, les nationalistes flamingants reproduisent le schéma Nazi !

En ce qui me concerne, je réagis comme Jacques Brel qui dit dans une de ses chansons"Mrs les flamingants, je vous interdis d'obliger nos enfants à aboyer le flamand".
Je ne tiens pas à faire partie d'un peuple de frustrés en complexés linguistiques.

Cher lecteurs du blog, ces abrutis me dégoûtent tellement que traduire leurs insanités m'est impossible.
"B-H-V kan het einde van België inluiden"

17/11/2009 10:00

Lange tijd schreeuwde Eric Van Rompuy om een communautaire big bang, maar ondertussen is hij noodgedwongen in de stapsgewijze aanpak van zijn broer gaan geloven.

Toch zou Vlaams Parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) graag zien dat zijn broer, premier Herman Van Rompuy, voorzitter wordt van de Europese Raad. Ook al zou dat in België heel wat teweegbrengen.

Staat het wat u betreft buiten kijf dat de eventuele opvolger van uw broer een CD&V'er moet zijn?

Van Rompuy: Natuurlijk. We gaan Didier Reynders (MR) of Elio Di Rupo (PS) toch geen premier van België maken, zeker? Of moeten we Guy Verhofstadt misschien terughalen?

Is het denkbaar dat een andere CD&V'er dan Yves Leterme de fakkel overneemt?

Van Rompuy: Als mijn broer straks naar Europa zou vertrekken, is het aan de partijtop om te beslissen of we de draad weer opnemen waar die een jaar geleden is doorgeknipt. Dat is een afweging die CD&V én Yves Leterme moeten maken. Maar daarbij zullen ze ook rekening moeten houden met de mening van de andere federale meerderheidspartijen.

Volgens het schema van de premier staan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming in het voorjaar van 2010 op de agenda.

Van Rompuy: Waarschijnlijk gaat het dan maar over een bescheiden communautair pakket, maar de machine zou tenminste wel weer in beweging komen. Jammer genoeg wordt dat nu ook nog eens enorm bemoeilijkt doordat de Vlaamse regering, conform de Maddensdoctrine, weigert om mee te onderhandelen. Een tweede belangrijk punt is dat er een oplossing moet worden gevonden voor B-H-V voor er ooit nog een grondige staatshervorming kan worden bereikt.

Zouden die gesprekken niet vlotter verlopen met uw broer aan het roer dan met de al aangebrande Yves Leterme?

Van Rompuy: Herman heeft het vertrouwen van de Franstaligen weten te winnen door weer stabiliteit te brengen in het land. Maar blijkbaar zijn ze uit het oog verloren dat ook hij het wetsvoorstel over de splitsing van B-H-V heeft ondertekend. Het is naïef om te denken dat hij bereid zou zijn om die splitsing te koppelen aan een gebiedsuitbreiding van Brussel. Herman Van Rompuy zal echt geen compromis onderhandelen waar Olivier Maingain (FDF) zich in kan vinden maar de hele Vlaamse beweging storm tegen loopt.

Gelooft u echt nog in een onderhandelde oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde in het voorjaar?

Van Rompuy: We hebben geen keuze. Als het Brussels Parlement in de lente van 2010 nog een belangenconflict inroept, komt het wetsvoorstel over de splitsing pas in de herfst weer in de Kamer. Dan staan we op een paar maanden van de federale verkiezingen en riskeren we uit te komen bij een noodwet waardoor de oude arrondissementele kieskringen weer worden ingevoerd en B-H-V nog altijd niet is gesplitst. Ofwel komt het tot een stemming in het parlement, luidden de Franstaligen de alarmbel, valt de regering en worden er federale verkiezingen uitgeschreven zonder dat B-H-V is gesplitst. Met andere woorden: dan zouden er onwettige verkiezingen worden georganiseerd. Alleen de deelstaten hebben dan nog wettig verkozen parlementen en dus zouden er noodgedwongen een soort confederale onderhandelingen moeten worden gevoerd. In de praktijk zou dat het einde van de democratie in België inluiden. En dat van België tout court. Niemand die daar nog iets tegen zou kunnen beginnen. Ook mijn broer niet.

Ann Peuteman


Aucun commentaire: