mardi 15 décembre 2009

Extrait du Knak du 14 décembre 2009.

Une fois de plus, la NVA est intervenue contre le projet de Joelle Milquet avec des modifications favorables à la Flandre et 13Mio d'Euros en plus aux frais du contribuable. Les flamingants prouvent une fois de plus que "casser du francophone" est génétique chez eux au détriment du pays et de sa population francophone.
Il faut divorcer maintenant avant qu'ils n'aient pillé la Belgique Francophone.


Belangenconflict tegen plan-Milquet van de baan

14/12/2009 12:15

Er komen aanpassingen aan het plan van federaal minister van Werk Joëlle Milquet om de aanwerving van jonge werklozen te bevorderen. Dat blijkt na overleg tussen Milquet en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Het huidige koninklijk besluit zal worden vervangen door een ander.

De Vlaamse regering dreigde een belangenconflict in te roepen tegen het plan-Milquet. De federale minister van haar kant noemde het Vlaams verzet tegen haar maatregelen onbegrijpelijk en dreigde met een ernstige politieke crisis.

Maar maandagochtend was er overleg tussen Milquet en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en federaal premier Yves Leterme.

Uit een mededeling die Leterme na afloop verspreidde, bleek dat er een oplossing voor het probleem werd gevonden. Dat werd later bevestigd in een mededeling van de N-VA.

Wel onderscheid tussen jongeren met of zonder diploma

Milquet voorzag in haar plan een premie van 1.000 euro voor bedrijven die jongeren onder de 26 jaar aanwerven die minstens zes maanden werkzoekend zijn. Ze mochten hoogstens een diploma secundair onderwijs hebben.

De Vlaamse regering had daar moeite mee. Ze wilde dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren met of zonder diploma secundair onderwijs.

Het akkoord dat maandagochtend werd bereikt, voorziet dat er effectief een dergelijk onderscheid wordt gemaakt.

Voor jonge werkzoekenden onder de 26 jaar zonder diploma hoger secundair onderwijs wordt het bedrag van de activering van de werkloosheidsuitkering opgetrokken van 1.000 tot 1.100 euro per maand.

Die regeling geldt voor jongeren die sinds drie maanden (in plaats van zes maanden) als werkzoekende zijn ingeschreven.

Tussen één en twee jaar werkloos

Ook wilde Vlaanderen een premie voor jongeren die tussen een en twee jaar werkloos zijn.

Ook daar wordt aan tegemoetgekomen. Voor die werkzoekenden is een premie voorzien van 750 euro gedurende de eerste 12 maanden en van 500 euro gedurende de volgende 16 maanden.

Na twee kwartalen zullen de activeringsmaatregelen worden geëvalueerd door de federale en regionale regeringen. De twee wijzigingen die aan het plan-Milquet worden aangebracht, hebben een budgettaire impact van 13 miljoen euro.

Aucun commentaire: