jeudi 11 mars 2010

Eric Van Rompuy obsédé par la scission BHV.

Eric Van Rompuy est un flamingant des "plus excités" qui revient à la charge pour la scission BHV aux conditions des extrémistes. Il sait très bien que les francophones en ont assez et imposeront aussi leurs conditions contrairement à leurs habitudes de conciliation.
Il veut faire du "forcing" parce que la réaction francophone est insupportable et que les projets de création d'un état flamand avec Bruxelles comme capitale et flamandisée de force pourraient ne pas voir le jour.

B-H-V: 'oplossing ten gronde of splitsing stemmen'

09/03/2010 14:38

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) wil niet weten van een tijdelijke oplossing voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde dat de zaak over de volgende federale verkiezingen zou tillen. Zonder oplossing ten gronde zullen de Vlaamse partijen in de Kamer het Vlaams splitsingsvoorstel goedkeuren, zo dreigt hij.

Voormalig premier Jean-Luc Dehaene kreeg bij de start van de huidige regering-Leterme van de koning de opdracht om een oplossing voor het probleem te zoeken. Dehaene zou daar voor Pasen moeten mee klaar zijn.

De laatste tijd circuleerden er berichten dat Dehaene de regering zou voorstellen B-H-V pas pas ten gronde aan te pakken tijdens de volgende regeringsonderhandelingen, dus na de volgende federale verkiezingen in 2011.

Noodoplossing

Dehaene zou dan een noodoplossing voor het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde uitwerken om te vermijden dat de verkiezingen van 2011 onwettig zijn.

Maar Van Rompuy wil daar niet van weten. Hij zei dinsdag op de RTBF-radio dat het Vlaams wetsvoorstel ter splitsing van het kiesarrondissement in de plenaire Kamer zal worden gestemd als er geen oplossing ten gronde is voor het probleem.

De Vlaamse partijen keurden het voorstel in 2007 eenzijdig goed in de bevoegde Kamercommissie.

Door een reeks Franstalige belangenconflicten is de verdere behandeling ervan in de Kamer opgeschort. Het huidige (vierde) belangenconflict loop binnenkort ten einde.

'Akkoord tegen einde paasreces'

Jean-Luc Dehaene verspreidde dinsdag een mededeling waarin hij meldt dat hij aan een akkoord werkt tegen het einde van het paasreces.

Bij de start van de regering werd het objectief vooropgezet 'om een akkoord te bereiken voor Pasen 2010, d.w.z. voor het verstrijken van de termijn in de procedure van belangenconflict en voor de aanvang van het Belgisch voorzitterschap van de EU', aldus Dehaene.

Omdat het paasreces dit jaar na Pasen valt, is Dehaene met de eerste minister en de partijvoorzitters van de meerderheid overeengekomen dat Pasen te begrijpen is als het einde van het paasreces, aldus de koninklijke opdrachthouder.

'Deze timing respecteert de algemene doelstelling en laat tevens toe het parlement snel te informeren over het resultaat van de onderhandelingen', aldus Dehaene.

Aucun commentaire: