mardi 10 juillet 2012

Re-nouvel assaut des flamingants contre la monarchie. Laissons les faire et nous aurons une dictature flamingante.


'Kamer moet rol van koning overnemen bij regeringsvorming' (N-VA)

dinsdag 10 juli 2012 om 16u37

De koning zou politiek geen rol meer mogen spelen en bij de vorming van een federale regering zou de Kamer de regisseursrol moeten opnemen. Dat is één van de voorstellen van N-VA over de toekomstige rol van de monarchie.

© Belga
De N-VA ijvert al langer voor het republikeinse model, maar is naar eigen zeggen nuchter genoeg om te beseffen dat er in ons land geen draagvlak is voor de afschaffing van het koningshuis.
"Daarom willen wij meewerken aan de hervorming en modernisering van ons koningshuis", aldus Kamerlid Theo Francken.
De N-VA organiseerde daarom in het federale parlement een studiedag over de monarchie - op zich al een "unicum" - met experts als Herman Matthijs, Willem Konijnenbelt en Hendrik Vuye.

Koning speelde ‘onevenwichtige’ rol
Die laatste pleitte ervoor de politieke rol van de koning af te schaffen. Volgens Vuye speelt de koning bijvoorbeeld nog steeds een belangrijke politieke rol bij het aanduiden van informateurs, formateurs, enz... Een rol die de koning volgens Vuye "onevenwichtig" heeft uitgevoerd bij de formatie in 2010.

De professor rekende zelf uit dat "de PS en sp.a samen 22 procent van de kiezers vertegenwoordigden, maar toch 72 procent van de formatietijd aan zet zijn geweest". "Dat terwijl de N-VA 17,4 procent haalde, maar amper 6,6 procent van de tijd aan zet was".

Systeem naar Nederlands model 
Vuye pleitte voor een systeem naar Nederlands model, waar men de regie van de regeringsformatie nu aan de Tweede Kamer geeft.
Ook N-VA pleit voor zo'n systeem waarbij niet langer de koning, maar de Kamer van volksvertegenwoordigers de regeringsvorming aanstuurt. De partij heeft daarvoor een voorstel klaar. Het is één van de zes aanbevelingen die de partij doet om het debat over de modernisering van de monarchie aan te zwengelen.
Voorts pleit de partij onder meer voor een transparante begroting voor het koningshuis en voor een beperking van de dotaties. (Belga/TE) 

Aucun commentaire: