lundi 22 juillet 2013

Les flamingants déçus de ne pouvoir "dénigrer et bombarder" le roi Philippe.

Koning Filip krijgt ruim voldoende in de krantencommentaren

maandag 22 juli 2013 om 03u06
Hij kan het. Dat is het oordeel van de krantencommentaren over de troonsbestijging van Koning Filip. De Vlaamse kranten vragen zich nu al af hoe de nieuwe koning zijn rol zal spelen bij de formatie in 2014
Koning Filip van België. © Belga

ZIE OOK

De Vlaamse kranten staan maandag uitvoerig stil bij de troonswisseling en het nieuwe staatshoofd, koning Filip. In de commentaren domineren twee gedachten. Wat zal Filip doen met de regeringsvorming in 2014, en hoe vult hij zijn koningschap in? Eensgezindheid heerst over het goede optreden van de vorst op de nationale feestdag.

In Het Laatste Nieuws bemerkt Erwin Verhoeven dat Koning Filip tijdens de hele nationale feestdag "minder verkrampt was dan de onzekere kroonprins die hij ooit was". En de vorst gaf aan dat hij de "de spelregels van het nieuwe, federale België kent én aanvaardt". Maar hoe schudt de kiezer volgend jaar de kaarten? "Daar ligt pas de ware vuurproef voor koning Filip. Daar zullen zijn ware aard en de echte invulling die hij aan zijn koningschap wil geven onverbiddelijk bloot komen te liggen."

Ook De Morgen denkt al aan de verkiezingen van 2014. "Alles liep gisteren gesmeerd en koning Filip deed het voorbeeldig op zijn eerste schooldag als vorst", schrijft Steven Samyn. "Maar een echte test was het natuurlijk niet. De eerste serieuze afspraak volgt pas eind mei 2014 na de federale, regionale en Europese verkiezingen."

Maar wat als N-VA-voorzitter Bart De Wever volgend jaar een klinkende overwinning neerzet: "Kan en wil een koning meewerken aan een regime dat tegen zijn functie en het voortbestaan van het land is? "

Emotionele intelligentie


Idem bij Erick Donckier in Het Belang van Limburg. Filip toonde zondag dat hij er klaar voor is, zeker in zijn hoofd, klinkt het. "Zijn emotionele intelligentie was wel lang een probleem. Maar na zijn huwelijk met koningin Mathilde bloeide hij helemaal open."

De auteur vraagt zich af of Filip een "eerder protocollaire rol zoals koning Albert" aanvaardt en hoe hij met de deelstaten zal omgaan. "De lakmoesproef volgt bij de vorming van de nieuwe federale regering na de verkiezingen van mei 2014." Indien de N-VA zegeviert, "zal koning Filip zeer omzichtig te werk moeten gaan", anders dreigt een institutionele crisis.

Bart Sturtewagen van De Standaard merkt de vele aandacht op die tijdens de speeches uitging naar de zesde staatshervorming en het nieuwe België met meer bevoegdheden voor de deelstaten.

"Zeg niet langer: 'Eendracht maakt macht', maar zeg: 'Eenheid in verscheidenheid'", klinkt het. Maar "met iedere affirmatie (van de staatshervorming, nvdr) werd de schaduw van de afwezige Bart De Wever wat groter". De Koning en de regering hebben elkaar gevonden in het gemeenschappelijk belang en steunen elkaar, want beiden worden door sommigen in vraag gesteld. "Veel andere opties hebben ze immers niet."

Prins Goofy

Liesbeth Van Impe van Het Nieuwsblad schreef dan weer een brief aan de koning. "Wees terughoudend, loop zeker niet te veel in de kijker, de beste koning is een politiek onzichtbare koning", luidt de goede raad. "Maar laten we eerlijk zijn, u hebt dat gisteren niet slecht gedaan. Jarenlang als Prins Goofy door het leven gaan, heeft dan toch één voordeel gehad. De halve natie zat immers te vrezen voor uw eerste flater, de andere helft zat er stilletjes op te hopen. Maar u versprak zich niet, u struikelde niet, u zei niets buitenaards." 

Van Impe verwijst ook naar Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert II. "De koning die ook een goede vader is, dat is iets wat u alvast beter kan doen dan uw voorganger. En dat is eigenlijk al heel wat."

In De Tijd merkt ook Stefaan Michielsen de vele lofbetuigen aan de federale regering van premier Elio Di Rupo op. Maar nu de troonswisseling achter de rug is, moet de regering zich opnieuw op het "echte werk" concentreren.

"De regering Di Rupo dient ook nog grotere uitdagingen aan te pakken. Koning Filip herinnerde er in zijn toespraak aan dat de welvaart in ons land gebouwd is op een solide kader om te ondernemen en op een efficiënte sociale zekerheid. Beide worden bedreigd. Filip I had daar in zijn toespraak best wat nadrukkelijker voor mogen waarschuwen."

Franstaligen vol lof

De commentatoren van de Franstalige kranten zijn het maandag unaniem eens over een goed optreden van koning Filip, de nieuwe koning der Belgen.

"Een geslaagde operatie voor koning Filip", zo omschrijft Béatrice Delvaux het in Le Soir. Met gemak doorstond hij de proef. "Het meest opmerkelijke is dat de nieuwe koning niet alleen qua vorm goed gescoord heeft, maar ook wat de inhoud betreft. Hij slaagde erin een intelligente en tactisch cruciale boodschap over te brengen in dit België met een noordelijk en een zuidelijk deel dat we zo goed kennen."

La Libre Belgique maakt gewag van een "perfect beheerde kroning" van Filip, die de troon besteeg met "een zekerheid en een gemak die verbaasden en verheugden", aldus Pierre-François Lovens. De vorst toonde dat hij klaar is om zijn verantwoordelijkheden op te nemen.

Perfect geslaagd


Dat merkte ook La Dernière Heure op. Buitenlandse waarnemers waren het unaniem eens dat hij zijn eerste taken goed volbracht heeft, klinkt het. "Een koning is geboren en het volk heeft hem reeds aanvaard."

"Filip is perfect geslaagd in zijn herexamen tegenover de natie", schrijft dan weer Michel Marteau in de Sudpresse-kranten.
"Eerlijk, Filip heeft dat goed gedaan", dixit Martine Maelchalck op de website vanL'Echo. Hij legde met krachtige stem de eed af en gaf met enkele zinnetjes de toon van de nieuwe regeerperiode aan.

L'Avenir merkt dan weer het familiale karakter op van het optreden van de nieuwe koning. "Het beeld van deze verenigde familie is belangrijk en verre van onschuldig." Iedereen kan zich vinden in deze familie die het land en zijn eenheid vertegenwoordigt, luidt het.

Een goeie kroning is niet alles

Sommige Franstalige kranten waarschuwen wel dat het niet gemakkelijk zal zijn voor de nieuwe vorst, minder dan een jaar voor de verkiezingen van mei 2014.

"Vanaf vandaag beginnen voor koning Filip de serieuze zaken", aldus Michel Marteau van SudPresse. "De slagen kunnen van overal komen, op eender welk moment."

"Iedereen weet het, er is meer dan een pleidooi en goede koninklijke presentatie nodig om een overwinning te garanderen tegen de nationalistische krachten", schrijft Béatrice Delvaux in Le Soir. Het positieve effect van een goede koninklijke presentatie blijft niet duren.

Het succes van de kroning "betekent niet dat het spel gespeeld is, verre van", besluit Piere-François Lovens van La Libre Belgique. (Belga/TV)

Aucun commentaire: