mardi 17 novembre 2009

Selon Eric Van Rompuy BHV sonnera la fin de la Belgique !

Ce flamingant (Eric Van Rompuy) a fait du "spilsing BHV" son cheval de bataille car il rêve d'un peuple et état flamand à tout prix même s'il faut passer en force et écraser la démocratie.
Et bien entendu, il veut que tout se passe selon les diktats flamingants et les francophones de BHV devront céder devant les exigences flamingantes.
Alors qu'on crée une Europe pour ne plus vivre de conflits comme au 20ième siècle, les nationalistes flamingants reproduisent le schéma Nazi !

En ce qui me concerne, je réagis comme Jacques Brel qui dit dans une de ses chansons"Mrs les flamingants, je vous interdis d'obliger nos enfants à aboyer le flamand".
Je ne tiens pas à faire partie d'un peuple de frustrés en complexés linguistiques.

Cher lecteurs du blog, ces abrutis me dégoûtent tellement que traduire leurs insanités m'est impossible.
"B-H-V kan het einde van België inluiden"

17/11/2009 10:00

Lange tijd schreeuwde Eric Van Rompuy om een communautaire big bang, maar ondertussen is hij noodgedwongen in de stapsgewijze aanpak van zijn broer gaan geloven.

Toch zou Vlaams Parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) graag zien dat zijn broer, premier Herman Van Rompuy, voorzitter wordt van de Europese Raad. Ook al zou dat in België heel wat teweegbrengen.

Staat het wat u betreft buiten kijf dat de eventuele opvolger van uw broer een CD&V'er moet zijn?

Van Rompuy: Natuurlijk. We gaan Didier Reynders (MR) of Elio Di Rupo (PS) toch geen premier van België maken, zeker? Of moeten we Guy Verhofstadt misschien terughalen?

Is het denkbaar dat een andere CD&V'er dan Yves Leterme de fakkel overneemt?

Van Rompuy: Als mijn broer straks naar Europa zou vertrekken, is het aan de partijtop om te beslissen of we de draad weer opnemen waar die een jaar geleden is doorgeknipt. Dat is een afweging die CD&V én Yves Leterme moeten maken. Maar daarbij zullen ze ook rekening moeten houden met de mening van de andere federale meerderheidspartijen.

Volgens het schema van de premier staan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming in het voorjaar van 2010 op de agenda.

Van Rompuy: Waarschijnlijk gaat het dan maar over een bescheiden communautair pakket, maar de machine zou tenminste wel weer in beweging komen. Jammer genoeg wordt dat nu ook nog eens enorm bemoeilijkt doordat de Vlaamse regering, conform de Maddensdoctrine, weigert om mee te onderhandelen. Een tweede belangrijk punt is dat er een oplossing moet worden gevonden voor B-H-V voor er ooit nog een grondige staatshervorming kan worden bereikt.

Zouden die gesprekken niet vlotter verlopen met uw broer aan het roer dan met de al aangebrande Yves Leterme?

Van Rompuy: Herman heeft het vertrouwen van de Franstaligen weten te winnen door weer stabiliteit te brengen in het land. Maar blijkbaar zijn ze uit het oog verloren dat ook hij het wetsvoorstel over de splitsing van B-H-V heeft ondertekend. Het is naïef om te denken dat hij bereid zou zijn om die splitsing te koppelen aan een gebiedsuitbreiding van Brussel. Herman Van Rompuy zal echt geen compromis onderhandelen waar Olivier Maingain (FDF) zich in kan vinden maar de hele Vlaamse beweging storm tegen loopt.

Gelooft u echt nog in een onderhandelde oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde in het voorjaar?

Van Rompuy: We hebben geen keuze. Als het Brussels Parlement in de lente van 2010 nog een belangenconflict inroept, komt het wetsvoorstel over de splitsing pas in de herfst weer in de Kamer. Dan staan we op een paar maanden van de federale verkiezingen en riskeren we uit te komen bij een noodwet waardoor de oude arrondissementele kieskringen weer worden ingevoerd en B-H-V nog altijd niet is gesplitst. Ofwel komt het tot een stemming in het parlement, luidden de Franstaligen de alarmbel, valt de regering en worden er federale verkiezingen uitgeschreven zonder dat B-H-V is gesplitst. Met andere woorden: dan zouden er onwettige verkiezingen worden georganiseerd. Alleen de deelstaten hebben dan nog wettig verkozen parlementen en dus zouden er noodgedwongen een soort confederale onderhandelingen moeten worden gevoerd. In de praktijk zou dat het einde van de democratie in België inluiden. En dat van België tout court. Niemand die daar nog iets tegen zou kunnen beginnen. Ook mijn broer niet.

Ann Peuteman


Un clin d'oeil.

Paul le Wallon et Jan le Flamand découvrent une lanterne magique !
Ils la frottent frénétiquement tous les deux et... en sort comme prévu le «Génie».
De suite le Génie les informe qu'ils ont droit chacun à un seul souhait....

Jan le flamand commence :
- Moi, ikke wil één enoooorme muuuur tout autour de Vlaanderen avec Brussel dedans. Ikke wil het vraiment solide et zeer résistant !!! voor stopeer de walen.

Le Génie :
- Voilà qui est fait !!! A toi Paul, je t'écoute...

Paul :
- Dis moi mi pti fi, es-tu vrèèmin certain que l'mur di l'autre bièsse di flamin est vraiment solide, résistant et étanche hein ?

Le Génie :
- Bien sûr.

- OK ! Remplis-le d'eau à ras bord alors !


dimanche 15 novembre 2009

Vigiles sourcilleux du client francophone. Halte aux flamins.

La où les flamingants interdisent purement et simplement la pratique de la langue française (dans la périphérie et les administrations communales) nous sommes plus souples mais nous devons devenir très ferme. Leur invasion est insidieuse et rampante ....., à l'hypocrite comme d'habitude depuis 50 ans au moins.


Le FDF à l'assaut de la Wallonie.
Grouwels plus flamingante que jamais !

Une ministre flamingante notoire annonce déjà qu'elle s'opposera à une prochaine mise en oeuvre de conflit d'intérêt sur la "splitsing B-H-V" et propose même que le sort de Bruxelles
soit décidé par les flamands et les Wallons !!!!! 1,2 à 1,3 Mio de francophones de BHV n'auraient pas le droit de décider pour eux même !!! De plus nous devrions nous plier aux diktats flamingants ; hors de question.

Nous ne sommes pas une colonie de la flandre et nous exigeons l'expulsion de ces fascistes de notre région et que les communes environnantes ne soient plus sous tutelle flamingante. Si nous les laissons faire, ils nous déclareront étrangers dans notre pays et flamandiseront les prochaines générations de gré ou de force.

A l'heure ou nous construisons l'Europe pour ne plus connaitre de guerre et des dérives nationalistes les flamands font tache sur la carte européenne. Ils sont la honte de la Belgique.....


Voir l'article flamand paru dans le Knack

Grouwels verzet zich niet tegen nieuw belangenconflict B-H-V

13/11/2009 13:56

Brussels minister Brigitte Grouwels ziet geen crisis ontstaan in de Brusselse regering als het Brussels parlement een belangenconflict inroept tegen de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De N-VA reageert verbolgen. Grouwels' collega Jean-Luc Vanraes wil de discussie over B-H-V het liefst buiten het Brussels gewest houden.

Het parlement van de Duitstalige gemeenschap heeft onlangs een belangenconflict ingeroepen tegen het Vlaams wetsvoorstel dat in de Kamer voorligt om de tweetalige kieskring te splitsen. Daardoor zit het dossier weer voor 120 dagen in de koelkast.

Er gaan stemmen op dat nadien nog een nieuw belangenconflict zou kunnen worden ingeroepen als er in die periode geen onderhandelde oplossing is gevonden. Dat zou dan gebeuren via het Brussels parlement.

Als dat gebeurt, zal dat volgens Grouwels wel voor spanningen zorgen tussen de Nederlandstalige en Franstalige verkozenen, maar niet tot een crisis in de Brusselse regering leiden. Want als de procedure wordt opgestart, is dat om de beste oplossing te vinden, aldus Grouwels op de RTBF.

De Nederlandstaligen in het Brussels parlement zullen zich volgens haar tijdens een stemming over een eventueel belangenconflict wellicht onthouden of tegenstemmen.

Brussels minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) ziet liefst geen belangenconflict over B-H-V op de agenda van het Brussels parlement staan. Dat zou volgens hem de goede samenwerking tussen Vlamingen en Franstaligen onder druk zetten.

N-VA verbolgen

De N-VA reageert furieus op de uitspraken van Grouwels omdat ze geen graten ziet in een nieuw belangenconflict over Brussel-Halle-Vilvoorde.

'In de Kamer mag de splitsing volgens de federale regeringspartijen niet gestemd worden omdat dat zou uitdraaien op een stemming van de Vlaamse meerderheid tegen een Franstalige minderheid, aldus Kamerlid Ben Weyts.

'Dat is niet democratisch volgens CD&V en co. Maar als de rollen omgekeerd zijn, zoals in het Brussels parlement, dan is dat wel democratisch', aldus Weyts.

'Een meerderheid is in dit land enkel en alleen een democratische
meerderheid als het gaat om een Franstalige meerderheid', zo stelt hij vast.

Keulen: stemmen zonder oplossing

Intussen zegt Marino Keulen, Vlaams parlementslid en kandidaat-voorzitter van Open VLD, dat hij geen voorstander is van een nieuw belangenconflict.

Hij wil dat er tijdens de periode dat het belangenconflict loopt dat door het Duitstalig parlement werd ingeroepen, onderhandeld wordt over het dossier.

Maar als die onderhandelingen niet tot een oplossing leiden, zal Keulen (indien hij tot voorzitter van de Vlaamse liberalen wordt verkozen) de Kamerfractie van zijn partij vragen het splitsingsvoorstel goed te keuren.