mardi 20 avril 2010

De Haene au service des flamingants contre les francophones.

20 april 2010 om 13u50
Maingain geeft voorstellen B-H-V een onvoldoende
FDF-voorzitter Olivier Maingain

FDF-voorzitter Olivier Maingain schiet de B-H-V-voorstellen af die koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene maandagavaond op tafel heeft gelegd. Een onaanvaardbare onderhandelingsbasis, zo luidde het dinsdag.

Maingain noemt de voorstellen die Dehaene heeft voorlegd aan de partijvoorzitters van MR (waarvan het FDF deel uitmaakt), PS, CDH, Open VLD, CD&V, Groen! en Ecolo een Vlaams eisenboek. (Proposition de De Haene est un livre de revendications flamingantes)

Volgens hem gedraagt Dehaene zich als een Vlaams delegatieleider. ( De Haene se conduit comme un leader flaminfant )

Hij hekelt dat Dehaene niet alleen het kies-, maar ook het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wil splitsen.

De compensaties die Dehaene voor de Franstaligen in de rand rond Brussel voorziet in ruil voor de splitsing zijn volgens Maingain ontoereikend. (Les compensations sont insuffisantes)

Zo noemt hij het voorstel inzake de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten onvoldoende.

Dehaene zou de bevoegdheid daarover willen onttrekken aan de Vlaamse overheid en toevertrouwen aan een paritair samengesteld college van provinciegouverneurs.

Voorts voorziet Dehaene in zijn voorstellen niets over de uitbreiding van Brussel, zo stelt de FDF-voorzitter vast. Nochtans was dat een gemeenschappelijke eis van de Franstaligen, aldus Maingain. (De Haene ne propose rien quant à l'extension de Bruxelles) (..et ses 200.000 francophones de la périphérie)

Milquet hekelt standpunt Maingain

De uithaal van Maingain leidde tot een boze reactie van CDH-voorzitster Joëlle Milquet.

Ze verwijt hem de discretie te hebben doorbroken die
alle partijen aan de onderhandelingstafel tot nu toe
hadden gerespecteerd.

Ook Ecolo reageerde negatief op de uitlatingen van Maingain. Volgens de Franstalige groenen zou de FDF-voorzitter zich beter aan de discretie houden die werd gerespecteerd tot hij zijn kritiek uitte.

'Om een goed resultaat te boeken voor de Franstaligen houden wij ons aan de discretie. Anderen zouden daar beter een voorbeeld aan nemen, vooral omdat ze niet deelnemen aan de onderhandelingen', aldus de woordvoerder van Ecolo.

Selon le texte du journaliste du Knack, nous n'acceptons pas de nous faire entuber par les flamingants et eux se présentent à nouveau comme victimes !!!!
BHV = Verdun des flamingants !!!


Aucun commentaire: