mardi 8 juin 2010

Le Führer du Reich Vlaanderen veut imposer ses lois à la région de BHV

07 juni 2010 om 11u30

De Wever pleit voor afschaffing Brussels gewest
© Belga

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor de afschaffing van het Brussels gewest. PS-vicepremier Laurette Onkelinx en MR-voorzitter Didier Reynders verwerpen zijn uitspraken. Brussels minister-president Charles Picqué spreekt van een oorlogsverklaring. Ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet noemt het voorstel van De Wever onaanvaardbaar.
De Wever hield zijn pleidooi maandagochtend tijdens een debat met CD&V-voorzitster Marianne Thyssen op Radio 1. De N-VA-voorzitter stelde de keuze in vraag die destijds is gemaakt voor een Brussels hoofdstedelijk gewest.
De N-VA stelt voor dat men Brussel de bevoegdheden geeft om een stad te besturen. 'Brussel moet je niet de bevoegdheden geven om een land te besturen', aldus De Wever.

Volgens Thyssen is wat De Wever voorstelt onhaalbaar en is geen
enkele Franstalige bereid om daarover een akkoord te sluiten. Ze wees erop dat de Franstaligen van Brussel integendeel een volwaardig gewest willen maken.
'Dat staat diametraal tegenover elkaar. Laat ons voor iets haalbaars gaan.
'Onaanvaardbaar'

Een Franstalige reactie op de uitspraken van De Wever liet maandag niet lang op zich wachten.

Ontslagnemend PS-vicepremier Laurette Onkelinx noemde ze onaanvaardbaar. Degenen die voor het einde van het Brussels gewest pleiten, pleiten voor het einde van het land, aldus Onkelinx.
Onkelinx wees op de vastberadenheid van de Waalse en Brusselse socialisten om Brussel te verdedigen.
De PS roept op tot een versterking en herfinanciering van het Brussels gewest, aldus de vicepremier. 'De socialisten zullen de borstwering zijn tegen elke poging om de belangen van de Brusselaars te beschadigen', aldus Onkelinx.
Ze wees erop dat dat één van de tien prioriteiten is uit het
symbolisch contract dat de PS zondag met de kiezer heeft afgesloten.
In dat contract vraagt de PS 500 miljoen euro voor de herfinanciering van Brussel. De partij roept daarvoor de demografische evolutie in.
'Geen kans op slagen'

Ontslagnemend vicepremier en MR-voorzitter Didier Reynders wees er maandag op dat de Franstalige partijen unaniem zijn in hun wens dat het Brussels gewest wordt versterkt.
'De Wever mag zijn wensen voor werkelijkheid nemen, maar als de Franstaligen onbuigzaam blijven over de toekomst van Brussel maken de voornemens van De Wever geen schijn van een kans', aldus Reynders.
Volgens het MR-kopstuk hebben de Franstalige partijen altijd de stelling ingenomen dat Brussel moet versterkt worden en haar werking en financiering verbeterd. Hij hoopt dat de Franstalige eenheid op dat punt gehandhaafd blijft.

'Oorlogsverklaring'
Brussels minister-president Charles Picqué (PS) sprak maandag van een oorlogsverklaring door De Wever.
Volgens Picqué begint De Wever aan de belegering van Brussel, 'de enige manier die hij heeft gevonden om op termijn België af te schaffen'.
Volgens Picqué staat De Wever een systeem van Brusselse subnationaliteiten voor dat zal leiden tot een verschillende behandeling van inwoners van eenzelfde grondgebied.

Milquet zegt neen
Ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet noemt het voorstel voor een afschaffing van Brussel als volwaardig gewest onaanvaardbaar.
Het standpunt van De Wever versterkt volgens Milquet alleen maar de vastberadenheid van haar partij tegenover de N-VA. Milquet zegt een versnippering van België en de 'annexatie van Brussel door Vlaanderen' af te wijzen.

Aucun commentaire: