jeudi 14 janvier 2010

"La création de la région Bruxelles capitale fut une erreur."

Fidèles à leur dialectique, Vic Anciaux (Flamingant notoire), déclare que la création de la région Bruxelles capitale fut une erreur et pour preuves :

- la région est mal gérée
- la région manque de sécurité
- le nombre de morts sur la route augmente
- les rues sont sales
- la pauvreté et la misère augmentent
- le nombre de malades mentaux augmente
- les francophones de Bruxelles empêchent la scission de BHV
- les francophones de Bruxelles refusent la réforme de l'état
- Bruxelles "tourne carré"!
- etc ....

Sous entendu nous ferions bien mieux (Wat wij doen doen wij beter) à la place des francophones pour gérer cette région et pour y arriver il faut revoir en profondeur la régionalisation.

On y retrouve l'hypocrisie flamingante et leur manière de mentir et entortiller les choses en leur faveur.

Manifestement, les francophones sont des obstacles à leurs ambitions de créer un grand état flamingants avec Bruxelles intégré dans leur grand Reich épuré linguistiquement. Ils veulent absolument disposer de Bruxelles pour une "visibilité mondiale d'un état flamand" et mettre la main sur l'argent de la région.

Voila pourquoi il faut s'opposer à eux parce qu'ils n'y renonceront pas. Seule une farouche défense de nos droits et notre région les fera plier."Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was een vergissing"

13/01/2010 07:00

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) had er nooit mogen komen. Het dient te worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe hoofdstedelijke structuur. Dat zegt gewezen Volksunievoorzitter en oud-staatssecretaris Vic Anciaux, aan Vlaamse kant in de jaren 1980 nochtans een van de vaders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat zo slecht met Brussel, schrijft Anciaux in een omstandige nota over de institutionele toekomst van Brussel, dat "cosmetische bijsturingen" niet zullen volstaan. "Fundamentele wijzigingen zijn geboden."

"Ik behoor tot de groep mensen die aan de staatshervormingen in dit land hebben meegewerkt, maar ik durf ook te zeggen waar het fout is gelopen", zegt Anciaux

Knack: Wat is er dan precies misgegaan met die Brusselse constructie?

Anciaux: Er is heel wat misgegaan in Brussel, dingen ook die wij destijds niet konden voorzien. Zo dachten wij dat de fusie van de Brusselse gemeenten er wel zou komen. Maar door de daaropvolgende staatshervormingen zijn de gewesten bevoegd geraakt voor de gemeentewet en moet Brussel nu zélf voor zo'n fusie zorgen.

Aangezien alle Brusselse burgemeesters en schepenen tevens lid zijn van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (het Brusselse parlement, nvdr), gebeurt dat niet.

Ook op tal van andere vlakken merk je dagelijks dat Brussel vierkant draait. De onveiligheid neemt toe, ook de verkeersonveiligheid: alleen in Brussel stijgt het aantal verkeersdoden. De straten liggen er vuil bij, de armoede groeit, mentale problemen en eenzaamheid zijn wijd verspreid.

Het institutionele kluwen dat Brussel vormt, staat machteloos tegenover de gestaag toenemende sociale ellende.

U wilt nu het BHG, dat vorig jaar zijn twintigste verjaardag vierde, opnieuw opdoeken, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Dat klopt, maar België bevindt zich in een diepe impasse. De twee gemeenschappen in dit land groeien uit elkaar en de aanhang van de Vlaamse separatisten neemt toe. België zit dus met zichzelf in de knoop en in het midden van die knoop zit Brussel.

Men zou dan ook in Brussel moeten vertrekken om de Belgische knoop te ontwarren. Ook de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde hangt immers samen met de Brusselse moeilijkheden. Het zijn de Franstalige Brusselaars die weigeren B-H-V te splitsen. De Walen hadden die splitsing al lang aanvaard.

Laten we van Brussel de tweetalige hoofdstad maken van een Belgische confederatie. Een hoofdstad met grondwettelijk vastgelegde grenzen, die territoriaal tot Vlaanderen noch tot Wallonië behoort en die onder voogdij staat van een confederale overheid.

Het BHG is een structuur die alleen Franstalige Brusselse politici tot voordeel strekt. De Brusselaars zelf zouden juist baat hebben bij één volwaardige hoofdstad, die uitgerust is met alle gemeentelijke bevoegdheden. Zo'n institutionele constructie zou niet alleen zorgen voor communautaire pacificatie, maar ook voor veel doelmatiger bestuur in Brussel.

mardi 12 janvier 2010

"La Belgique est la Flandre"

Les flamingants démontrent une fois de plus qu'ils n'ont aucun scrupule à nous dépouiller et marcher dessus. L'hypocrisie et les mensonges sont au RV comme d'habitude.