samedi 17 avril 2010

BHV pourquoi ils nous emmerdent !Les chiffres sur la périphérie de Bruxelles en ce qui concerne les francophones sont totalement faux. A Halle par exemple, ±30% de habitants sont francophones.

Les flamingants faussent tous les chiffres de la périphérie de Bruxelles parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires et qu'ils veulent s'emparer de Bxl.
C'est bien dans leurs habitudes de fausser les chiffres à leur avantage et au détriment des francophones. C'est aussi pourquoi ils ont saboté les recensements linguistiques à partir des années 1950 !

Flaminganten buiten.

J'oserais ?


L'humour de Pfeifer est parfait.

mercredi 14 avril 2010

14 avril 2010.

Très chers visiteurs du site,

Je vous serais extrêmement reconnaissant de dévoiler ce site ainsi que les liens vers d'autres révélateurs de l'insupportable pression et dictature flamingante dès que possible.

Eux ne se gênent pas pour propager les monstruosités sur les belges, wallons, francophones, Belgique, bruxellois, royauté, périphérie, banlieue, etc ...

Vos remarques seront bien entendu publiées sous réserve de "bon sens". Les insultes ne sont pas acceptables, mais une bonne remarque à l'humour franco-français est de mise et, cet humour casse l'intelligence flamingante. Ils ne sont pas capable d'y faire face.

A vous de valoriser ce site.


Le Résistant

Les lamentations et victimisations permanentes des flamingants en original.

Hélas pour ceux qui ne lisent pas la langue de Vondel, je ne ferai pas la traduction.

Je puis cependant vous affirmer que comme d'habitude c'est de la haine, de l'insulte, de la "dénigration" des Belges francophones, et surtout présenter les flamands comme des victimes séculaires de la francophonie ! Comment pouvons-nous encore parler avec des crétins et abrutis de ce genre ?


14 april 2010 om 08u13

Een Belgische weeffout

‘Populisme is het tegengestelde van politieke moed om onpopulaire maatregelen te nemen in het algemeen belang.’ Die gebalde uitspraak deed Europees president Herman Van Rompuy tijdens een recent groepsinterview met een aantal kranten.

Het is een interessante uitspraak, die meteen een vraag oproept. Valt het rechttrekken van beleidsfiasco’s, ooit aan de burger verkocht in naam van het algemeen belang, ook onder de noemer ‘politieke moed’? Of is in dergelijk geval alleen sprake van politiek fatsoen?

In het persgesprek hield Van Rompuy zich vanzelfsprekend op de Europese vlakte toen hij voorspelde dat de burgers nog ‘veel onpopulaire maatregelen’ wachten, zoals de hervorming van de arbeidsmarkt en het terugdringen van het begrotingstekort.

Laat dat van die arbeidsmarkt en dat begrotingstekort nu net ook van toepassing zijn op de Belgen. Twee onvermijdelijk geworden ingrepen die het pijnlijke gevolg zijn van de nonchalance waarmee de Belgische beleidsvoerders, maar ook de werkgevers- en werknemersorganisaties, de afgelopen decennia de zaken hebben beheerd. De voorbije week nog werd, om een ontspoord sociaal conflict bij een Brussels chocoladefabrikant te regelen, van overheidswege ingestemd met brugpensioen op 52 jaar. Een maatregel die iedere zinnige beleidsverantwoordelijke onbetaalbaar zou noemen.

Een ander beleidsfiasco en parel aan de paarse kroon, namelijk de hervorming van de kieswet in 2002 met de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongelijkheden, kan de komende dagen worden goedgemaakt door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Die constitutionele verbouwing werd toevertrouwd aan Jean-Luc Dehaene, de onderaannemer van de federale regering. De gewezen premier kreeg voor die opdracht het kostuum van Koninklijk Opdrachthouder aangemeten.

De komende dagen moet ’s konings bemiddelaar zijn plan ontvouwen. Wat Dehaene in de aanbieding heeft, raakte de afgelopen dagen grotendeels bekend: rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, faciliteitengemeenten onder federale bevoegdheid, inschrijvingsrecht voor Franstaligen in die faciliteitengemeenten maar eventueel ook in andere Vlaams-Brabantse gemeenten.

De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde hoort er ook bij, maar dan wel met de mogelijkheid voor francofonen om zich tot de Franstalige rechtbanken in Brussel of Nijvel te wenden.

Dat alles komt bovenop de zogenaamde borrelnootjes waar Guy Verhofstadt in 2008 al over onderhandelde: de overheveling van de huurwetgeving, het verkeersreglement en sociale economie naar de regio’s. In ruil daarvoor krijgt het virtueel failliete Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan weer jaarlijks 65 miljoen euro extra financiering uit de federale kas.

Maar begin deze week al werd Dehaenes plan in het CDH-kamp van Joëlle Milquet als ‘franchement insuffisant’ afgedaan.
In de hoop zonder valpartij voorbij het Europese voorzitterschap te raken, lijkt de federale meerderheid vastbesloten het oude beleidsfiasco, waar vier van de huidige regeringspartijen aan meewerkten, voor een nieuw te ruilen. Terwijl de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde feitelijk een administratieve kwestie is, die geen afbreuk doet aan de grondwettelijke rechten van de Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten.

De ware inzet van de noodzakelijk geworden communautaire hervorming wordt intussen door de regeringspartijen verdrongen: de redding van het sociaal systeem.

De sociale zekerheid staat onder toenemende druk door de crisis en de toenemende vergrijzing, maar ook en vooral door de belastingverlaging en de vernietigende hervorming van de bijzondere financieringswet die Guy Verhofstadt met de hulp van de socialisten heeft doorgevoerd. Twee derde van het Belgische begrotingstekort is bijgevolg structureel.

De huidige financieringswet, die de Belgische staatskas lek sloeg, is de gevaarlijkste weeffout in het Belgische staatsbestel. Het funeste gevolg daarvan werd onlangs tijdens een lezing van de Gentse politicoloog Carl Devos uit de doeken gedaan door Eric Kirsch, kabinetschef van premier Yves Leterme.

De kabinetschef bevestigde eigenlijk wat Frank Vandenbroucke al eerder voorspelde: dat de Belgische staat, zonder hervorming van de financieringswet, binnenkort de sociale verplichtingen tegenover zijn burgers niet meer zal kunnen nakomen.

Eric Kirsch weet waarover hij praat. Hij was de coauteur van de originele financieringswet, uitgewerkt onder het premierschap van Jean-Luc Dehaene. En toen al kondigde Hugo Schiltz voor een enthousiast VU-congres aan dat die financieringswet het einde van België betekende.
Die weeffout wegsnijden, dat zal pas politieke moed vergen.

Rik Van Cauwelaert

Une fois de plus, les lamentations flamingantes très proches de leur propagande

14 april 2010 om 08u15

B-H-V: contouren van een compromis

Jean-Luc Dehaene

Jean-Luc Dehaene © Sigfrid Eggers

De beslissende fase in de onderhandelingen over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is ingezet. Maar hoeveel speelruimte heeft koninklijk bemiddelaar Jean-Luc Dehaene (CD&V)? Paul Van Orshoven, Vlaams hoogleraar publiek recht en Vincent de Coorebyter, Franstalig politiek wetenschapper, bespreken voor Knack mogelijke onderdelen van de lopende politieke ruilhandel.

VINCENT DE COOREBYTER: Zonder een regeling voor de niet-benoemde burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek, kan er geen compromis tot stand komen.

PAUL VAN ORSHOVEN: Maar de rechtstreekse verkiezing van de faciliteitenburgemeesters zou betekenen dat Vlaanderen de bevoegdheid om zelf die burgemeesters te benoemen opnieuw kwijtspeelt. Waarom gaat men er altijd van uit dat de splitsing van B-H-V gepaard moet gaan met zulke Vlaamse toegevingen? Met het afbreken van bestaande, verworven zaken of met nieuwe tegemoetkomingen? Je zou ook kunnen redeneren dat de grote Vlaamse toegeving aan de Franstaligen erin bestaat dat het status-quo op sociaaleconomisch vlak nog enige tijd wordt gehandhaafd.

En de faciliteitengemeenten opnieuw onder federale voogdij brengen? Wat zou daarvan het gevolg zijn?

DE COOREBYTER: Dat is een interessant denkspoor, want precies de Vlaamse voogdij over de faciliteitengemeenten vormt vandaag het grote probleem. Het is de voogdijoverheid die weigert de burgemeesters te benoemen. Toen Vlaanderen de voogdij over de faciliteitengemeenten verwierf, zijn ook de rondzendbrieven-Peeters, -Martens en –Vanden brande er gekomen. De Vlaamse regering vond dat zij voortaan bevoegd was om de faciliteiten te interpreteren. Federale voogdij zou de Franstaligen opnieuw de nodige bescherming bieden, want Vlamingen en Franstaligen zouden dan binnen de federale regering akkoord moeten gaan over de correcte invulling van de faciliteiten.

VAN ORSHOVEN: Vroeger werden de Franstaligen in de faciliteitengemeenten na één verzoek voor de rest van hun leven door de gemeente in het Frans geholpen. Eind jaren 1990 is de Vlaamse regering voor het eerst echt gaan nadenken over de draagwijdte van de faciliteiten. De faciliteitengemeenten in de Rand maken deel uit van het Nederlandstalig taalgebied, waar het Nederlands de enige officiële taal is. Dus mag je veronderstellen dat Franstalige inwoners van die gemeenten na verloop van tijd voldoende Nederlands kennen en niet langer, of niet langer in alle gevallen, een beroep op faciliteiten zullen doen. De Raad van State heeft intussen al vier keer de juistheid van die interpretatie bevestigd. Maar als ze de Vlaamse regering zo gek krijgen dat die de rondzendbrief-Peeters prijsgeeft _ be my guest.

Han Renard

mardi 13 avril 2010

RE-A-GIS-SEZ !!!!!

HAL : grotesque et pathétique.

Flamingantisme au bureau de poste de Wezembeek.

Vous ne pouvez pas acheter ici.Aéroport de Bruxelles : le portail flamand qui choque tous les francophones sauf Rudy Demotte !


Le flamingants ne cachent même plus leurs intentions dictatoriales.

Inspection pédagogique flamande en périphérie : la machine infernale est en route.


Périphérie bruxelloise : le gouvernement flamand piétine la démocratie.

Le scandale du Jardin botanique.


Où il est prouvé une fois de plus que les flamands n'ont pas de parole.

lundi 12 avril 2010

Florilège de la haine flamande ....

Chers visiteurs et lecteurs qui comprenez le flamand, vous avez ci-après un texte et surtout des commentaires haineux, absurdes, imbéciles, fascistes, dictatoriaux, et surtout très méprisables de flamands et flamingants.

Les commentaires de ces abrutis sont comme ceux des nazis envers les juifs et opposants à la grandeur d'une Allemagne pure ! Et mes paroles ne sont pas excessives ..... Lisez d'abord les commentaires nauséabonds des flamingants

12 april 2010 om 13u21

Voorstellen B-H-V onvoldoende voor CDH

Zie ook

· B-H-V: rechtstreekse verkiezing van burgemeesters?

De voorstellen inzake Brussel-Halle-Vilvoorde die momenteel op tafel liggen, zijn voor het CDH onvoldoende.

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt tegen het einde van de paasvakantie aan een oplossing voor het netelige probleem.

Eén van de pistes die op tafel ligt, is de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten vanaf 2012 zoals Knack vorige week meldde.

La LIbre Belgique vermeldde er maandag nog andere. Het gaat om voorstellen die de splitsing van het kiesarrondissement voor de Franstaligen verteerbaar moeten maken.

Zo zouden de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten zich bij parlementsverkiezingen ook kunnen inschrijven in een Brusselse
gemeente om daar te stemmen.

Voorts zou de federale regering bevoegd worden voor de faciliteitengemeenten.

Ook wordt de mogelijkheid geopperd dat Franstaligen uit Brussel-Halle-Vilvoorde zich zouden kunnen verdedigen voor Franstalige rechtbanken in Brussel of Nijvel.

Volgens Le Soir is wat er inzake B-H-V momenteel op tafel ligt onvoldoende voor de Franstaligen.

Dat geldt alvast voor CDH, zo luidde het maandag bij de partij, die daarmee de stilte over B-H-V doorbreekt. Ze vindt de voorstellen die momenteel op tafel liggen onvoldoende.

CDH benadrukt ook de noodzaak dat de Franstaligen een gemeenschappelijke strategie verdedigen inzake de inhoud van de voorstellen.

Leterme blijft geloven in oplossing

Federaal premier Yves Leterme liet maandag vanuit Washington (waar hij deelneemt aan een internationale top over nucleaire veiligheid) weten dat hij in een oplossing voor het dossier blijft geloven.

Hij wilde geen commentaar kwijt over de reactie van CDH, maar herhaalde dat hij de opdracht van Jean-Luc Dehaene alle kansen op slagen wil geven.

"En dat doe je niet door grote verklaringen af te leggen, maar door rond de tafel tot een oplossing te komen', aldus Leterme. In het dossier B-H-V is volgens de premier spreken zilver en zwijgen goud.

Tot nu toe heeft Dehaene alleen bilaterale gesprekken gevoerd. Een vergadering met de partijvoorzitters wordt eerlang verwacht.

Daarvoor wordt woensdag 14 januari naar voor geschoven. Premier Leterme is immers tot dinsdag in Washington. En vicepremier en MR-voorzitter Didier Reynders zou van donderdag tot en met zondag deelnemen aan de Ecofin-raad in Madrid.

Meer over: Brussel-Halle-Vilvoorde,Jean-Luc Dehaene,CDH

Delen

Reacties

kive 12 april 2010

Vlamingen stellen nooit eisen en nemen steeds een defensieve houding aan. De Franstaligen daarentegen zeggen : de aanval is de beste methode om vlaams grondgebied en geld af te pakken. Waarom eisen de Vlamingen geen afschaffing van het derde gewest Brussel bijvoorbeeld, dat aan de oorzaak ligt van alle problemen.

Ziezo 12 april 2010

Als de politici al sjacheren om de GRONDWET correct na te leven, waarom mogen de gewone burgers dan niet sjacheren met hun belastingsaangifte?

EBL 12 april 2010

@Bruxellois Que serait Bruxelles sans tous ces flamands qui y travaillent? Les flamand sont certainement d'accord de travailler en Flandre, dans leur région par exemple. Richesse de la Région? Il faut mieux le potentiel de l'avenir. Il me semblent que beaucoup de francophones préfèrent d'habiter en Flandre. De là il veulent que ces régions deviennent francophones (BHV). Brussel kan enkel overleven als steuntrekkende, hetzij betaald door Vlaanderen, hetzij betaald door de EU, want Wallonië kan zichzelf niet instandhouden. Wees gerust veel Vlamingen zijn bereid veel op te geven, maar evenzeer desnoods ook Brussel als Franstalige enclave onder Vlaams beheer te laten bestaan. Wat voor de Brusselaars die willen werken een hele vooruitgang zou zijn.

PJean 12 april 2010

Waar blijven de tegenvoorstellen? 1- afschaffing van dat misdadig discriminerend pariteitssysteem! 2- afschaffing van alle faciliteiten op Vlaams grondgebied! 3- stopzetting van de misdadige transfers! 4- verbod voor vreemdelingen/franskiljons een openbare functie in bekleden in Vlaanderen! 5- Vlaanderen uitroepen tot Onafhankelijke Democratische Republiek! Er moet niet onderhandeld worden, er moet gewoon de grondwet toegepast worden, zonder compensaties, zonder privileges, zonder miljarden te verknoeien.

zelfbeschikking 12 april 2010

De volumineuze koninklijke B-plusser zal de oplossing wel vinden. De geitenboer uit Ieper zal de vlaamse kudde vragen zich gedwee op te stellen. De femme fatale van de afrkaantjespartij CDH zal blijven non zeggen tot ze applaus krijgt van het papillonke van Bergen en de de rexist van Woluwe. En zo zijn we weer een stapje achteruit. Laat ons de volgende dorpen al maar naar het schavot brengen : Zavethem,Gooik,Leeuw Saint-Pierre,Biéviène,Ternat,Overijse,etc..Misschien ook nog Vilvorde met zijn toffe boer-gemestre. Het zal hier toch niet veranderen voor een extern voorval de zaken grondig door mekaar gooit.Alleen moeten we zien dat de excellenties niet per Augusta vlug naar Londen vliegen. En nu braafjes naar de BRT /VTM kijken die luisteren naar de regeltjes van voorzichtige communicatie door bepaalde broeders ingefluisterd! Indien iemand durft B een democratie te noemen dan is die ofwel gedrogeerd,ofwel dronken ofwel un vendu.

Toon alle reacties

Markyze 12 april 2010

Op 14 januari komen de partijvoorzitters samen, lees ik? Is dat niet te vroeg?

gerarddb 12 april 2010

Goed dat Bruxellois ons erop attent maakt; we riskeren ‘la richesse de la Région’ te verliezen. Wat gaan we doen met die miljoenen die nu jaar per jaar in dat bodemloos gat verdwijnen? Inderdaad een ernstig probleem!

magna carta 12 april 2010

@Bruxellois Et alors...?

rcarton 12 april 2010

Was er één Vlaming die geloofde dat de Walen akkoord zouden gaan ? En waarom moeten de Vlamingen steeds voorstellen formuleren, voor ons is er toch geen probleem - gewoon de splitsing van BHV stemmen.

magna carta 12 april 2010

Je hebt niet veel verbeelding te hebben over de kado's die Jean-Luc bereid is te geven aan de Belgofonen. En toch vinden ze het niet genoeg. Heer, verlos ons van die geld- en grond-grijpers.

mienevandebakker 12 april 2010

Allez, de koninklijke gatlekker roept iedereen (waarom noemt hij niet man en paard?) te zwijgen over zijn geklooi , en de koninklijke nar uit Ieper haast zich om discretie te vragen. 't Godgeklaaaaagd om met Van Rossem te spreken.

PUTBERG 12 april 2010

Het is geen oplossing maar splitsing die er komen moet.

mienevandebakker 12 april 2010

Ik ben het volledig met de Franstaligen eens. 't Zal trouwens NOOIT genoeg zijn. Dus: als zij vinden dat er niet genoeg op tafel ligt om tot een onderhandelde oplossing te komen, dan belet niets meer de democratische stemming. Het ware trouwens te verkiezen geweest om dat niet meer uit te stellen, om de koninklijke gatlekker uit Vilvoorde met die beschamende opdracht op pad te sturen. Trouwen: het hof heeft eens te meer bewezen met welke minachting het over de meerderheid van de bevolking denkt. Schaam je je niet Bertje Bibber? Voor de rest: het zijn niet echt de Walen, maar die Fransdolle Brusselaars die het probleem vortmen. Voor hen zijn de Vlamingen die boeren die Vlaams spreken, de Walen die boeren die Frans spreken, en wij moeten hen dienen.

J.DV 12 april 2010

@ PaulCo, dat stokje: bent U zeker dat het Schiltz was ? Misschien achter de schermen maar was het niet de stok van Geert Lambert ?

Bas232 12 april 2010

Vlaanderen is van de Vlamingen....dus pas je aan of ga terug naar Wallonië simpel toch? Zal lekker worden! Dat Walen het beleid in Vlaanderen gaan bepalen! Oeps wacht even, dat doen ze al jaren met de CD&V :-(

desktop353 12 april 2010

Die Bruxellois denkt dat Brussel zal verhuizen naar de Azurenkust. Brussel blijft waar het is, is omringd door Vlaanderen ( ligt eigenlijk in Vlaanderen ) en zal altijd de vlamingen nodig hebben voor haar economie.

PUTBERG 12 april 2010

Aan de Bruxellois om van Brussel winstgevent gewest te maken.Maar de toestand evolueerd meer naar totale verpaupering.Krot en compagnie zegden ze in de Marollen of op de Marollen,naar gelang gewoond.Brussel is politiek uitgebuit door Walonie.Na de splitsing bedelgewest,dat door Walonie zal afgestoten omdat het als drukkingsmiddel zal afgedaan hebben.Binnenstad voor toeristen met veel politie erbij voor de veiligheid,de rest niemandsland.

desktop353 12 april 2010

Zij krijgen iets, zonder dat ze er recht op hebben, en dan is het nog niet goed genoeg (?) Gewoon stemmen in het parlement, geen flauwekul meer.

pierre799 12 april 2010

notre image est déja perdu longtemps grace à les francophones

Brakkie131 12 april 2010

Et alors ?

Bruxellois 12 april 2010

N'oubliez jamais que si les Flamands n'acceptent pas les Francophones, ils perdront Bruxelles et en même temps la richesse de la Région, son image internationale et les centaines de milliers de jobs flamands à Bruxelles... Pensez-y.

Van Den Borre & D'Haeze 12 april 2010

Gewoon de splitsing van BHV stemmen, dan valt de regering, wordt er niks gesplistst en hoe het dan moet weet geen zinnig mens meer. Mw. Milquet wil zonodig het flinkste meisje van de klas zijn, welnu ze doet maar, ze moet wel weten welke verpletterende verantwoordelijkheid zij draagt. Dat ze kijken naar hun grote voorbeeld, Frankrijk. De grote omgeving van Parijs, die in feite één geheel vormt met de grootstad behoort niet tot het grondgebied van Parijs, meer zelfs, het zijn afzonderlijke departementen (= onze provincies). Nanterre noch Versailles om er maar 2 te noemen horen tot Parijs, maar zijn de hoofdplaatsen van 2 afzonderlijke departementen. Als nu de franstaligen uit de 6 randgemeenten zo een grote afkeer hebben van ons, waarom verhuizen ze dan niet. Dehaene, ik vrees dat u deze keer alles weer zult kunnen opbergen in uw loodgieterskoffer en keer terug naar moeder Celie. Het zal er ongetwijfeld gezelliger zijn dan bij dat stelletje azijnpissers waar u nu vertoeft.

PaulCo 12 april 2010

Wat natuurlijk logisch is. De regering-Verhofstadt onzaliger nagedachtenis heeft de Franstalige partijen de indruk gegeven dat ze veel meer concessies konden loskrijgen voor B-H-V (waarbij Spirit dankzij Schiltz een stokje heeft voorgestoken - het historisch nut van Spirit voor Vlaanderen). Bovendien hebben ze in hun retoriek de laat zo hoog gelegd door onder meer de aanhechting van de faciliteitengemeenten bij Brussel te eisen (alsof ooit iemand met redelijk verstand een dergelijke verregaande toegeving zou verwachten voor een uiteindelijk kleine administratieve hervorming -alsof je om een tweedehands auto te kopen als prijs je hele huis zou moeten afstaan). dat ze nu compleet niet meer terug kunnen. Het is voor de Franstaligen partijen een veel kleiner gezichtsverlies om de splitsing door een Vlaamse meerderheid in de Kamer te laten stemmen dan dat ze genoegen zouden nemen met wat de Franstalige opinie altijd als "kruimeltjes" zal ervaren.

Asterixxx 12 april 2010

Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, ok maar dan in heel belgie. Bovendien moet deze burgemeester ook getrouwheid zweren aan de wetten.... Bijgevolg zouden de drie burgemeesters, indien zij rechtstreeks zouden verkozen worden, ook niet kunnen benoemd worden vermits zij de wetten niet willen naleven. Als de franstaligen zich op een ander kunnen inschrijven blijft dit een voorrecht dat enkel aan de franstaligen wordt toegekend. En waarom ? Bij de eerste staathervorming waren al deze gemeenten nog vlaams. Wat gaat men doen als binnen 30 jaar een grote bevolkingsgroep in aalst frans spreekt. Deze het recht geven zich in te schrijven in brussel en voor de rechtbank te komen in wallonie waar ze dan, indien ze de juiste (rode) kleur van partijkaart hebben, kunnen vrijgesproken worden van eender welk misdrijf ? De federale overheid bijkomende bevoegdheden geven over vlaams grondgebied wil zeggen dat de walen nog meer zeggenschap krijgen. Gezien wij nu een minderheidsregering hebben (vlaamse minderheid) zou dit betekenen dat de walen het voor het zeggen krijgen in een inherent deel van vlaanderen. Alsof zij nog niet genoeg zeggenschap hebben. Zelfs indien de verdeling normaal zou zijn zouden de vlamingen maximaal 50% van de vertegenwoordiging op nationaal en internationaal vlak kunnen leveren gezien wij onze numerieke meerderheid uit handen gegeven hebben. Alle bovenstaande zijn dus helemaal aanvaardbaar indien de walen aanvaarden dat de pariteit van de samenstelling van de regering ook wordt herzien en de vlamingen een aantal vertegenwoordigers in het nationaal en europees parlement krijgen dat in verhouding is tot hun numerieke meerderheid. Desnoods krijgen de walen dan ook nog een herziening van de pariteit van brussel indien ze dat willen. (voor mijn part) Laat ze dus maar doen en laat ze maar hun eigen graf delven.

PaulCo 12 april 2010

Polder: " Mais il faut savoir que la loi spéciale de 2001 prévoit que l’assemblée générale du Conseil d’État, paritaire et bilingue, est compétente – et non plus une chambre flamande – dès le moment où un bourgmestre a été nommé. Et celle-ci pourrait alors invalider toute la juridiction antérieure, y compris les circulaires Peeters." Waarbij ik mij dan de vraag stel waarom de drie wel benoemde burgemeesters in de faciliteitengemeenten de circulaire Peeters nog niet hebben aangekaart voor de betreffende Kamer van de Raad van State.

pyliser eddy 12 april 2010

Beste medeburgers, wat steekt deze oplichter terug in zijn zakken? 10, 50, 100 duizend euro voor wat? 0,0 . Arm Vlaanderen.

avissernie 12 april 2010

Een andere oplossing die nooit ter sprake komt is het gegven dat de koppige franstaligen ook mogen vertrekken naar andere franstalige provincies.Geen probleem.

Roeland Mortier 12 april 2010

Begin je de jarenlange oorlog in Ierland te begrijpen?

Polder 12 april 2010

In het Vlaams Regeerakkoord staat: "We maken maximaal gebruik van onze eigen bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader. We hanteren de in de wetgeving voorziene instrumenten wanneer andere overheden op ons bevoegdheidsdomein ageren." Akkoord gaan dat de federale regering bevoegd wordt voor de faciliteitengemeenten lijkt daarmee niet direct in overeenstemming te zijn. Verder werd recent op televisie nog maar eens door onze Vlaamse politici bevestigd dat de omzendbrieven Peeters van kracht blijven en dat ook bij rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters van de faciliteitengemeenten hun benoeming door de Vlaamse overheid van kracht blijft. Zelfs indien de federale regering niet zou bevoegd worden over de faciliteitengemeenten, heeft die rechtstreekse verkiezing een gevolg dat niet door onze politici meegedeeld wordt, maar wel door de Franstalige grondwetspecialist Behrendt op 8 april aan Le Soir: " Mais il faut savoir que la loi spéciale de 2001 prévoit que l’assemblée générale du Conseil d’État, paritaire et bilingue, est compétente – et non plus une chambre flamande – dès le moment où un bourgmestre a été nommé. Et celle-ci pourrait alors invalider toute la juridiction antérieure, y compris les circulaires Peeters."

sylconi 12 april 2010

De zes zijn Vlaanderen, net als Brussel. Brussel is ONS probleem, een Vlaams probleem en wij zullen dat wel oplossen. Zonder CDH, PS, MR en het hele zootje. Splitsen, direct, meteen, en zonder "onderhandelen". "Onderhandelen" om een wet die voor alle bewoners van dit onzalige koninkrijk geldt door één groep toegepast te krijgen, is ook dat geen discriminatie?

Marcel Andries 12 april 2010

Gelukkig is het voorstel voor de Franstaligen "te weinig". Dat maakt de dingen duidelijk. Stemmen die splitsing.

PUTBERG 12 april 2010

Franstaligen hebben niks te eisen.Het is Vlaams grondgebied en gans Vlaanderen heeft zijn zeg.Referendum en zien wat uit de bus komt.Definitief.Comme d'habitude, Dehaene ne propose que du vent aux habitants de BHV et francophones de la périphérie. Ces propositions laissent les portes ouvertes aux "saloperies flamingantes" pendants des années et même générations.

Nous voulons une régions élargie (au moins au grand ring de Bruxelles) autonome, bilingue et entièrement débarrassée d'une tutelle flamingante dont nous n'avons absolument pas besoin.

Une dictature flamingante chez nous est impensable et c'est pourquoi nous devons arrêter les flamingants maintenant. Si nous perdons cette bataille, nous perdons notre langue, culture et identité.

Flaminganten buiten.