mercredi 7 novembre 2012

Manuels, lois et trucs pour flamandiser encore plus la périphérie de Bruxelles. LAMENTABLE !


Bourgeois geeft verkozenen 19 gemeenten Vlaamse Rand 'taaltips'

dinsdag 06 november 2012 om 16u15
Geert Bourgeois © Belga
In de 19 gemeenten van de Vlaamse rand krijgen alle verkozen mandatarissen bij de jongste gemeente- en provincieraadsverkiezingen de meer dan 100 bladzijden tellende nieuwe brochure "Leidraad voor een goed Vlaams beleid" van Vlaams minister Geert Bourgeois in de bus.

Bourgeois wil hiermee deze gemeenten, die geconfronteerd worden met grote inwijking en ontnederlandsing, ondersteunen in de promotie van het gebruik van het Nederlands. Na een bondige schets van de taalwetgeving en richtlijnen omtrent het woonbeleid biedt de brochure tal van tips en goede praktijken voor het opstarten en uitbouwen van een taal- en integratiebeleid om het Nederlandstalig karakter van de gemeente te versterken.

Bourgeois benadrukt in zijn inleiding dat ook wie niet rechtstreeks bevoegd is voor taal en integratie hierbij eveneens een belangrijke rol kan spelen bijvoorbeeld in beleidsdomeinen als sport, cultuur, jeugd. Samenwerking is hierbij aangewezen tussen het gemeentebestuur, het verenigingsleven, inwoners en partners zoals de Vlaamse overheid, de vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant die de voorbije jaren terzake een grondige expertise uitbouwden.

"In de context van toenemende internationalisering wordt dagelijks bekeken hoe een, van nature gastvrij Vlaanderen de nieuwe inwoners kan warm maken voor de taal en eigenheid van de regio", aldus Bourgeois. (Belga/INM)

Aucun commentaire: