mardi 28 février 2012

Complexe de victimisation flamingant souligne leur hargne et haine !

Koning schenkt drie keer vaker genade aan Franstaligen

dinsdag 28 februari 2012 om 07u47
Koning Albert schenkt drie keer vaker genade aan Franstalige veroordeelden dan aan Vlamingen. N-VA wil weten waarom hij dat doet.
Koning Albert
Koning Albert
De N-VA vraagt aan justitieminister Annemie Turtelboom uitleg over het feit waarom koning Albert vorig jaar drie keer vaker genade verleende aan Franstalige veroordeelden dan aan Nederlandstalige.

'Er hebben in 2011 ongeveer evenveel Vlamingen als Walen een genadeverzoek ingediend bij de koning,' zegt N-VA-senator Inge Faes in De Standaard. 'Van de uiteindelijk verleende gratie heeft 76 procent betrekking op Franstalige dossiers'.

Afschaffen
De koning heeft het recht om mensen die door een rechtbank veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf (of een andere straf) alsnog vrij te spreken. Hij hoeft zijn beslissing niet te motiveren. In de praktijk doet de vorst dat meestal nadat de veroordeelde een bepaalde tijd van zijn straf heeft uitgezeten. De N-VA pleit er bij monde van Inge Faes voor om de gratieverzoeken in ons land gewoon af te schaffen. (EE)