vendredi 24 août 2012

Privez des extrémistes flamingants du Gordel et vous obtenez ça (vidéo)

Le conseil communal de Rhode Saint-Genèse (périphérie sud de Bruxelles) a décidé jeudi soir, au cours d'une séance émaillée de nombreux incidents, de ne pas accorder d'autorisation au Bloso d'installer dans la commune un point de départ et d'arrivée à l'occasion du Gordel le 2 septembre. Le conseil communal a néanmoins autorisé l'événement cycliste et politique à passer sur le territoire de la commune. Les conseillers francophones ont voté en faveur de ces décisions, les néerlandophones contre.
Selon la bourgmestre Myriam Delacroix-Rolin, cette décision correspond au souhait de la toute grande majorité des habitants de la commune, en raison des perturbations engendrées par l'événement. La bourgmestre a également expliqué avoir communiqué ce point de vue dès avril au Bloso, l'organisateur du Gordel. Mme Delacroix-Rolin s'est dès lors demandée pourquoi l'organisation n'avait pas travaillé à la mise en place d'une solution de rechange, d'autant que la commune de Beersel s'est montrée intéressée d'accueillir un point de départ et d'arrivée sur son territoire.
La présence de la police a un coût 
L'échevine néerlandophone Anne Sobrie a réfuté les arguments de la bourgmestre et souligné le fait que le Bloso prenait depuis des années à sa charge la quasi totalité des frais d'organisation. Selon l'échevine, Mme Delacroix-Rolin aurait également requis la présence de 60 policiers fédéraux pour le jour du Gordel, notamment pour protéger son domicile, ce qui représenterait un coût nettement plus important pour la collectivité que l'organisation de la manifestation cycliste.
Conseil communal envahi par des extrémistes flamands
Le conseil communal a notamment été perturbé, juste avant les votes, par l'irruption de 25 membres du Taal Aktie Komitee (TAK), des extrémistes flamands. Les policiers présents ont eu toutes les peines du monde à faire sortir les manifestants de la petite salle du conseil communal. L'opération s'est accompagnée de bousculades et des tables ont été renversées.

dimanche 19 août 2012

Mensonges par omission.


Ce journaliste ment par omission et oublie par exemple de dire que la Flandre était tellement pauvre que 500.000 flamands se sont définitivement installés en Wallonie sans être persécuté comme c'est actuellement le cas pour les francophone de BHV qui sont chez eux depuis des très nombreuses générations.

Si la Flandre est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'argent de Belgique et Wallonie qui ont financé les canaux les chemins de fer, les ports d'Anvers et de Zeebruge ......

Quant à la langue flamande elle n'existait pas puisque chaque ville et chaque région avait son dialecte. Strictement rien n'était unifié en la matière.

Et aujourd'hui, pour calmer leurs frustrations linguistiques (personne dans le monde n'apprend le flamand et ne s'y intéresse), ils veulent interdire notre langue en Belgique et obliger les wallons et bruxellois à aboyer leur sabir.

'Zij hebben ons Vlaanderen ontstolen...'

woensdag 15 augustus 2012 om 07u01

© Belga
Een eeuw geleden, op 15 augustus 1912, verscheen in de Revue de Belgique de beruchte ‘Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre’. De auteur van deze politieke bombrief was de Waalse socialist Jules Destrée, een van de opmerkelijkste politici in de vaderlandse geschiedenis.
‘Belgium may separate – Deputy calls for partition into Flemish and French…’ Het bericht stond in The New York Times van 8 september 1912. Het nakende uiteenvallen van België was volgens de Amerikaanse krant het gevolg van de open brief waarin volksvertegenwoordiger Jules Destrée aan koning Albert I ‘de grote en verschrikkelijke waarheid’ meldde: ‘Er zijn geen Belgen.’ De open brief had in eigen land voor een ferme politieke opstoot gezorgd, en die dijde zo te lezen nu ook uit naar het buitenland. Het nakende uiteenvallen van België leek The New York Times best mogelijk. Zeven jaar eerder, in 1905, was de unie tussen Noorwegen en Zweden opgeheven. Als dat met die rustige Scandinaviërs mogelijk was, waarom dan niet met die muitzieke Belgen?
Een eerste scheur in de Belgische gevel was veroorzaakt door de Gelijkheidswet van 1898, die het Frans en het Nederlands op gelijke voet verplicht maakte voor alle wetgevende handelingen en voor officiële bekendmakingen. De Gelijkheidswet had de Waalse Beweging al fors aangezwengeld. Die was ontstaan als Mouvement de défense wallonne et francophone na de eerste voorzichtige taalwetten van 1873 en was ook zeer actief in Vlaanderen. De Luikse liberaal Jules Delaitte had na de parlementaire goedkeuring van de Gelijkheidswet voorgesteld om België op te delen in twee deelstaten, elk met een eigen parlement, en met een paritair samengesteld federaal parlement.
Jules Destrée had als pas verkozen socialistisch volksvertegenwoordiger de Gelijkheidswet mee gesteund – zij het schoorvoetend. Maar met zijn brief aan Albert I raakte hij meteen aan de fundamenten van het Belgische koninkrijk.

Het was geen toeval dat Destrées open brief werd opgenomen in de Revue de Belgique, het toonaangevende liberale tijdschrift dat steeds meer aandacht had voor de verzuchtingen van de Waalse Beweging – en dit onder de invloed van de internationaal vermaarde romanist maar ook Waalse activist Maurice Wilmotte. De open brief was overigens een klaroenstoot voor de oprichting van de Assemblée Wallonne, in oktober 1912. Die assemblee moest een informeel Waals parlement worden en de administratieve scheiding van België voorbereiden.
Jules Destrée was geen jonge socialistische rouwdouw meer toen hij zijn brief aan Albert I publiceerde. Hij was 49 en een gevestigde socialistische parlementair, die het zich al eens veroorloofde – wat hem in de eigen kring kwalijk werd genomen – de partijrichtlijnen naast zich te leggen. Sommige van zijn partijgenoten noemden hem daarom een salonsocialist. Destrée stond inderdaad ver van het volkse socialisme van Edward Anseele. Maar hij verdedigde zich telkens met: ‘Wie de bourgeoisburcht wil ondermijnen, moet er eerst toegang toe krijgen.’
Zijn brief aan de koning schreef Destrée omdat de Walen zich bedreigd voelden door de Vlaamse, overwegend katholieke meerderheid die steeds verder ging met haar eisen. Een meerderheid die nog was versterkt door de verkiezing van 1912. De nationale eenheid werd door de Waalse Beweging verdedigd, zolang Vlaanderen tweetalig bleef. Twee jaar na zijn brief aan de koning herhaalde Destrée: ‘De dag waarop het Frans uit Vlaanderen wordt gebannen zullen wij ons er als vreemdelingen voelen.’
Met de invoering van de Gelijkheidswet hadden de Walen al het gevoel gekregen dat Vlaanderen hen werd ontstolen – Destrée schreef ook letterlijk: ‘Zij (de Vlamingen) hebben ons Vlaanderen ontstolen.’ –, waardoor het Belgische project op slag veel minder interessant werd. En Destrée kondigde een nog groter onheil aan: ‘De kroon op dit werk, dat zij (de Vlamingen) met hun onvermoeibare vasthoudendheid volbrengen, zal de verdwijning zijn van die laatste haard van Franse cultuur in Vlaanderen, de Gentse universiteit.’
Toen Bart De Wever, tijdens een van de eerste ontmoetingen na de verkiezingen van juni 2010 tegen Elio Di Rupo begon over de Waalse regionalisten, haalde de PS-voorzitter gelaten de schouders op en zei: ‘De Waalse regionalisten? Ce sont des vieux messieurs…’ Een van die vieux messieurs, zij het een gezaghebbende, is ongetwijfeld gewezen PS-voorzitter Guy Spitaels. Die zou in 2011, tijdens de aanslepende regeringonderhandelingen, nog eens uit de coulissen treden en aantonen dat de Waalse idee van Jules Destrée nog altijd leeft. In een opgemerkt gesprek met Le Soir zei Spitaels: ‘België is een verloren zaak en wij hebben niet veel tijd meer om op een andere entiteit te wedden.’ Wat later benadrukte de veel jongere Waalse PS-minister Jean-Claude Marcourt, ook al in Le Soir, dat de Walen veel te lang in het Belgische project hebben geloofd.
De historici Jean Stengers en Eliane Gubin trachtten in hun Histoire du sentiment nationale en Belgique de impact van de open brief van Jules Destrée wat te milderen. Het is juist dat Destrée zelf, zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarna, minder scherp uit de schors kwam. Maar de veenbrand die de Waalse socialist had aangestoken, bleef smeulen en zou gaandeweg naar Vlaanderen overslaan. Omdat de Vlamingen Destrée op zijn woord namen.

Rik Van Cauwelaert

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. L'article 2 est ignoré en Flandre !


Déclaration Universelle des Droits de l'Homme


Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.


Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Voici ce qui rend furieux des "patrons" de Flandre parce que ce sera une concurrence dangereuse pour les ports de Zeebruges et Anvers.


Rotterdam, premier port d'Europe, sera bientôt deux fois plus grand

vendredi 17 août 2012 à 10h16
Sur un immense banc de sable artificiel s'étendant dans le prolongement des docks, camions et pelleteuses s'activent sans relâche : le port de Rotterdam, premier d'Europe, se construit une extension afin de quasiment doubler de volume.
© Thinkstock
"Nous avions besoin d'espace", explique à l'AFP Rene van der Plas, directeur du port de Rotterdam, de son bureau, au quinzième étage d'un immeuble surplombant le quatrième port du monde : "la seule direction dans laquelle nous pouvions aller, c'était vers la mer".

Au loin, douze kilomètres au large des côtes néerlandaises, des dragueurs pompent jour et nuit du sable ensuite déversé plus près du port actuel, pour former le banc de sable qui doit servir de base à la construction de la nouvelle extension, le "Maasvlakte 2".
Au total, 3,8 millions de mètres cubes de sable doivent être pompés et déversés de manière à gagner 2.000 hectares sur la mer, souligne M. Van der Plas : "ce projet a changé à jamais les côtes néerlandaises".

D'un coût total de trois milliards d'euros, dont 600 millions investis par le gouvernement néerlandais, les travaux ont débuté en 2008.
Ils doivent permettre au quatrième port au monde de porter de 19 millions à 36 millions le nombre des conteneurs et de 34.000 à 57.000 le nombre des cargos pouvant transiter chaque année par le port à partir de 2033, lorsque le "Maasvlakte 2" sera complètement opérationnel.
En attendant, la première phase des travaux doit bientôt s'achever et un premier nouveau terminal de 156 hectares doit être opérationnel début 2013.

Les travaux d'expansion doivent permettre au port de Rotterdam de répondre aux besoins de cargos de plus en plus grands, souligne M. Van der Plas. Ceux-ci peuvent atteindre 400 mètres de long, 60 mètres de large et transporter 18.000 conteneurs.
"Ces bateaux auront besoin de cycles de chargement et de déchargement rapides, ce que Maasvlakte 2 peut leur offrir", assure Rommert Dekker, professeur de logistique à l'université Erasme de Rotterdam.

"Le port de Rotterdam va rester un centre-clé en Europe en matière de transport", soutient-il : "Maasvlakte 2 a été pensé comme un tout nouveau port et ne sera pas construit sur d'anciennes infrastructures, il disposera donc des dernières technologies disponibles".
Jouissant en outre d'excellentes connexions pour les transports ferroviaires, routiers et fluviaux, le port de Rotterdam devrait continuer à dominer ses concurrents européens.

Dans un pays dont plus d'un quart du territoire est situé sous le niveau de la mer, les travaux d'aménagement de la côte sont légion, mais Rene van der Plas assure que des travaux tels que ceux liés à "Maasvlakte 2" n'avaient plus été vus depuis près d'un siècle. "La dernière fois que nous avons eu un projet de cette ampleur et de cette nature, ça a probablement été l'Afsluitdijk", dit-il,
évoquant une digue longue de 32 kilomètres située au nord d'Amsterdam, qui date de 1932 et isole l'IJsselmeer, un lac d'eau douce, de la mer.

En vertu d'une loi datant de 1904, le chef de l'Etat néerlandais doit donner sa permission pour des travaux visant à "étendre son royaume", explique Menno Steenman, qui supervise les travaux. L'autorisation a été accordée en 2008, la reine Beatrix ayant dès lors permis que la superficie de son royaume soit donc augmentée de 2.000 hectares, soit plus de 40 fois la taille du Vatican.

Trends.be avec Belga