De stad Antwerpen heeft de afgelopen maanden alle polygame huwelijken uit het bevolkings- en vreemdelingenregister geschrapt. Dat kondigt de bevoegde schepen Liesbeth Homans (N-VA) aan in haar antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang). 
In 2011 stonden nog 27 inwoners met meer dan één huwelijk geregistreerd. Het ging om inwoners uit Marokko, Pakistan, Mauretanië en andere islamitische landen, en uit België. Ze kwamen ons land binnen als polygame vreemdeling. Voor een inwoner van Antwerpen wordt en werd nooit een dubbel huwelijk geregistreerd, benadrukt Homans.
'Polygamie is onverenigbaar met openbare orde' 
Pas sinds 1 oktober 2004 is het Belgische internationaal privaatrecht gecodificeerd. Voordien was de toepassing van vreemde rechtsregels - zoals de mogelijkheid om meer dan één huwelijk te sluiten - niet geregeld in de wetgeving. Het wetboek van internationaal privaatrecht stelt dat de registratie in het bevolkings- of vreemdelingenregister van feiten die onverenigbaar zijn met onze openbare orde niet toegelaten zijn. 'Polygamie is uiteraard onverenigbaar met onze openbare orde', aldus Homans in haar antwoord.
Weigering voor dubbele huwelijken 
De registratie van dubbele huwelijken werd de vorige maanden verwijderd. De betrokken inwoners worden volgens Homans aangeschreven om hen de kans te geven hun burgerlijke stand correct te registreren als ze kunnen aantonen dat één huwelijk intussen ontbonden is. Voor de overige dubbele huwelijken zal de ambtenaar van burgerlijke stand een weigering versturen.
De N-VA-schepen wijst er ook op dat de registratie van dubbele huwelijken in Antwerpen voor de wet van kracht was tot doel had deze toestand te kennen en zo te kunnen opvolgen. Toenmalig schepenMonica De Coninck (SP.A) antwoordde in 2009 en 2011 dat er respectievelijk 45 en 27 inwoners met twee of meer echtgenoten geregistreerd stonden. Van de 27 inwoners die in 2011 geregistreerd stonden hadden 16 de Belgische nationaliteit verkregen.